Få den rette hjælp til dit skøde

Få den rette hjælp til dit skøde

Måske kender du ordet ”skøde”, og har hørt det i forbindelse med bolig handel. Men hvad er et skøde egentlig, og hvorfor er det så vigtigt?

Skødet – din dokumentation for dit ejerskab over en bolig

Når du står for at skulle overtage en ny bolig – enten ved køb eller ved overdragelse – er det vigtigt at få opdateret det til boligen hørende skøde. I de fleste tilfælde vil der være en ejendomsmægler eller en boligadvokat involveret ved salg af bolig, og en af disse agenter vil sørge for at du husker den vigtige proces.

Hvis du er ude og købe bolig på egen hånd, kan det selvfølgelig være nemt at overse skødet – især hvis du er førtegangs køber, og ikke kender proceduren. Mange købere forveksler købsaftalen med skødet, og tror, at handelen er helt afsluttet når der er skrevet under på købsaftalen, og nøglerne til boligen har skiftet hænder.

Men det er meget vigtigt ligeledes at få oplysningerne i skødet opdateret, og skødet underskrevet af begge parter samt tinglyst efter de formelle regler. Ellers vil det ikke være dig der står opført som boligens retmæssige ejer i det eneste officielle og offentligt tilgængelige stykke dokumentation for boligens ejerforhold. Og dette kan have uheldige konsekvenser.

Få en boligadvokat til hjælp når skødet skal ordnes

For eksempel vil den forrige ejer, såfremt det stadig er ham eller hende, som står som ejer af boligen i skødet, kunne optage lån med sikkerhed i boligen. Det offentligt tilgængelige skøde er nemlig långivers eneste kilde på ejerforholdet. I værste fald kan forrige ejer sælge boligen til anden side, og dermed score dobbelt fortjeneste, hvis du ikke sørger for at opdatere oplysninger i skødet og tinglyse dette.

Du kan få hjælp til opdatering og tinglysning af skøde hos en skøde boligadvokat hos eboligadvokat.dk