Hvordan hjælper man en misbruger

Hvordan hjælper man en misbruger

Som pårørende til en misbruger har man ufrivilligt en dobbeltrolle. På den ene side er man selv offer for misbruget, da det kan have påvirket en selv og hvordan man har det. Det kan være at man selv har et usundt forhold til alkohol. Hvad enten man selv drikker eller holder sig fuldstændig fra det. Eller at de påvirker ens relationer til andre mennesker. Ofte har børn af misbrugere måtte agere forældre for deres forældre, hvilke kan have store konsekvenser for dem senere i livet. Den anden rolle er, at de er vigtige i forhold til at en misbruger kommer i behandling. Ofte er det pårørende der får en misbruger til at søge hjælp. 

Misbrugscenter og pårørende

Et af et misbrugscenters roller er at fortælle pårørende hvordan hjælper man en misbruger. Centeret yder råd og vejledning til, hvordan de pårørende bedst kan få en misbruger i behandling og hvordan de kan støtte op senere i forløbet. Samtidig kan der også ydes hjælp til de pårørende, hvis der er behov.

Et af kendetegnene ved et misbrug er, at misbrugeren sjældent selv anerkender, at han eller hun har et problem eller også tror de at det kan de sagtens løse selv. Ofte henvender en misbruger sig først til et behandlingscenter, når der har været et stort pres fra omgivelserne. Enten fra arbejdspladsen eller fra pårørende. Samtidig spiller de pårørende en stor og vigtig rolle i forhold til at fastholde misbrugeren i behandling, samt tiden efterfølgende, hvor han skal lære at have et liv uden et misbrug. Dvs. at finde et nyt netværk, nye interesser. Måske også et nyt job. 

Det er muligt for pårørende at ringe til et behandlingscenter og få råd til, hvordan de bedst kan hjælpe en misbruger. De kan også møde op på centeret personligt, hvis det fungere bedre.